Kontorforvaltning
Bedriftens høyre hånd


Velkommen til Kontorforvaltning

Mange bedriftsledere i småbedrifter bruker altfor mye tid på administrative oppgaver. Kontorforvaltning kan hjelpe til med de daglige gjøremålene, som stjeler din verdifulle tid. Se mer under våre tjenester.

Våre tjenester er i all hovedsak knyttet opp mot administrative oppgaver i en bedrift. Alle bedrifter er forskjellige og vi ønsker derfor å spesialtilpasse tilbudet etter deres ønsker, på fast basis eller ved behov. 

Eksempel på tjenester:

  • styrereferent
  • dokumenthåndtering
  • fakturering m/oppfølging
  • Data input/redigering
  • Økonomitjenester


Vi analyserer forretningsprosessene dine og gir støtte i alle andre deler av virksomhetsstyringen, slik at du kan fokusere på selve virksomheten.